Firma identiteet

Iga alustav firmaomanik hakkab varem või hiljem mõtlema oma firma sümboolikast, sest olgem ausad firma sümboolika on peamine visuaal, millejärgi Teie firmat äratundma hakatakse.

Seega tasub sellele mõelda tõsiselt, sest lisaks eelnevalt mainitule on logo aluseks tulevastele kujunduslahendustele- logo paneb paika Te firma värvi- ja fondilahendused.

Logod

Logosid on 3 eri tüüpi: (kasutades meie logo näidisena)
Esmalt nn. tekstilogod ehk firma või brändinimi on välja toodud vaid nimena ja eristuseks kasutatakse aid mingit värvilahendust ja erilist tekstifondi tüüpi. Näiteks meie logo puhul oleks me logo vaid tekst  RNR.
Teiseks on nn. kujunduselemendiga logod ehk nimele pannakse juurde mingi kujunduselement, mis toetaks Te nimelahendust. Näiteks meie logo oleks siis Must ring& mustad tähed RNR ja tekst Reklaamid.com
Kolmandaks lisatakse kujundusele ka kas slogan/tegevusala/kodulehe aadress tekstina. Meie logo kujunduses oleme kasutanud tegevusala sõnastust ehk Disain, print, kleebis.
Muud firma imago peamised infokandjad

Siinkohal teeme loetelu kõige lihtsamatest firmat tutvustavatest infokandjatest:

Visiitkaardid võiavad olla just Teie firma esmased info edasiandjad.
Teised toetavad materjalid on blanketid. Nii tavalised kirjablanketid, kui ka arveblanketid.
Infokandjana ja Te firma lihtsaks tutvustamiseks soovitame ka kleebiseid, näiteks teie firma logoga autokleebist või koduleheaadressiga kleebist tagaklaasile. Kuna auto on liikuvaks reklaamikandjaks, siis on võimalus, et teid märgatakse kordades suurem. Kui leiate, et te enam ei soovi reklaamkleebisega ringi sõita, siis saate lihtsalt kleebise eemaldada . Nagu näha on tegu kergesti eemaldatava ( ühekordselt ) firmat tutvustava vahendiga, mis toob oma kulud kiiresti tagasi tänu sellele, et auto on liikuv reklaam Teie firmale.
Viimase lihtsama infokandjana pakuksime välja firma sümboolikaga dokumendikaaned ja ümbrikud- kõik, kes te materjalidega kokku puutuvad saavad automaatselt osa Teie firma tutvustavast reklaamist, seega kohe, kui materjalid Teie käest edasi antakse muutuvad nad Teie reklaamvahendiks. Samad faktid kehtivad ka reklaami- ja turundusmaterjalide ning erinevate meenete kohta.